Tjänster

Vad LBKAB erbjuder

Mina tjänster

Med specialistkompetskompetens
hjälper jag dig

Projekt- & byggledning

Som projektledare så driver jag era projekt från ide´och förstudie till slutbesiktning. Jag tar hand om helheten och övervakar och följer upp kvalitetsnivå, projektekonomi och tidplan. Jag är er förlängda arm och driver projekten med stort engagemang. Jobbar effektivt och proaktivt med problemlösning och riskidentifiering. Vårt mål är att ni ska känna en trygghet i att få bästa möjliga leverans utifrån era förutsättningar.

Byggteknisk rådgivning, projektering & konsultation

Projektering ramhandlingar, underhållsåtgärder för fastigheter. Finns också nära samarbete med arkitekter, konstruktörer och installationsprojektörer för att ta fram en samordnad projektering för ert projekt till ett färdigt paket för upphandling av en total eller utförandeentreprenad. Specifik rådgivning vid problem i fastighet eller för utredning av åtgärdsprogram vid ROT-projekt. Utför kostnadsbedömningar i kalkylprogram Wikells sektionsdata.

Besiktning

Är certifierad entreprenadbesiktningsman sedan 2016 av RISE och utför entreprenadbesiktning för AB04 och ABT06, dvs förbesiktning, slutbesiktning och särskild besiktning. Är ansluten till SBR´s expertgrupp för entreprenadbesiktningsmän för kontinuerlig utveckling inom området.

Underhållsplanering och skadebesiktning

Utför statusbesiktning med åtgärdskalkyler på er fastighet som ska ligga till grund för underhållsplanering, renovering/ombyggnad. Fuktmätning och/eller utredning vid skador i fastighet med åtgärdsprogram utförs också.

Kontrollansvarig

Utför uppdrag som kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen och hjälper er med att säkerställa att ert bygglov följs och att kommunen får in underlag för slutbesked så att ni kan ta er byggnad i bruk när den är färdig. Mer om kontrollansvarig kan man läsa på Boverkets hemsida