Referens projekt

Referensprojekt

Tidigare arbeten som jag utfört

Kungliga Dramaten Stockholm

Huvudbesiktningsman 2019 för stambyte och renovering av samtliga 194 våtrum.

Kv Kråkan Malmö

Huvudbesiktningsman, renovering av tak, fönster och fasader 2020

Kemira Kemi

Projektledare och kontrollansvarig för nybyggnad av nytt laboratorium 1387m2 och ny dusch- omklädningsbyggnad för fabrikspersonal 2022-2023